Finançament de les obres

Últimament, a la nostra empresa, venim observant que, degut a la situació actual, les Comunitats de Propietaris retrassen les obres comunitàries.

Per tal motiu, hem aconseguit oferir a les Comunitats de Propietaris un equivalent a una derrama habitual, un finançament, a mig o llarg plaç, per a assumir els costos generals de les patologies detectades en els informes, poder agilitzar les obres i evitar posibles sancions administratives.

Financiació de la totalitat de les obres de 2 a 6 anys

Finançament personalitzada a comunitat de propietaris

Sense comissions d'obertura
Sense comissions d'estudi
Sense comissions de cancelació total o parcial
Sense contractar productes bancaris adicionals, pòlisses RC
Sin garanties adicionals ni personals ni de la finca
Sense realitzar cap tipus d'anotació al registre de la propietat
Contacta'ns

Estàs interessat en els nostres serveis?

Contactar